سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
 
 
آموزش نصب ویندوز
 
 
کسی که در حال جستجوی دانش مرگش در رسد، در حالی خدا را ملاقات می کند که میان او و پیامبران جز درجه پیامبری فاصله ای نباشد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]